Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2168098955
0 Your καλάθι

Inoa

(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 1= Μαύρο μπλε Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η τεχνολογία που...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί τη...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί τη δύναμη του λαδιού για να ενισχύσει τη δράση των χρωστικών, με την...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί τη δύναμη...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 2 = Καστανό πολύ σκούρο Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 2,10 = Καστανό πολύ σκούρο σαντρέ έντονο Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 3 = καστανό σκούρο Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η τεχνολογία...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 4 = Καστανό Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η τεχνολογία που...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 4,0 = Καστανό βαθύ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η τεχνολογία...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 4,15 = Καστανό σαντρέ ακαζού Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 4,20 = Καστανό ιριζέ έντονο Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 4,3 = Καστανό ντορέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 4,35 = Καστανό ντορέ ακαζού Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 4,45 = Καστανό χάλκινο ακαζού Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5 = Καστανό ανοιχτό Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,0 = Καστανό ανοιχτό βαθύ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,1 = Καστανό ανοιχτό σαντρέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,12 = Καστανό ανοιχτό σαντρέ ιριζέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,15 = Καστανό ανοιχτό σαντρέ ακαζού Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,17 = Καστανό ανοιχτό σαντρέ ψυχρό Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,25 = Καστανό ανοιχτό ιριζέ ακαζού Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,3 = Καστανό ανοιχτό ντρορέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2,...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,32 = Καστανό ανοιχτό ντορέ ιριζέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,35 = καστανό ανοιχτό ντρορέ ακαζού Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,4 = Καστανό ανοιχτό χάλκινο Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,45 = Καστανό ανοιχτό χάλκινο ακαζού Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,5 = Καστανό ανοιχτό ακαζού Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,52 =  Καστανό ανοιχτό ακαζού ιριζέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,60 = Καστανό ανοιχτό κόκκινο έντονο Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 5,8 = Καστανό ανοιχτό μόκα Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6 = Ξανθό σκούρο Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η τεχνολογία...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,0 = Ξανθό σκούρο βαθιάς κάλυψης Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,1 = Ξανθό σκούρο σαντρέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,11 = Ξανθό σκούρο σαντρέ βαθύ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,13 = Ξανθό σκούρο σαντρέ ντορέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,17 = Ξανθό σκούρο σαντρέ ψυχρό Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,23 = Ξανθό σκούρο ιριζέ ντορέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2,...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,3 = Ξανθό σκούρο ντορέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2, η...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,31 = Ξανθό σκούρο ντορέ σαντρέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²)...
(0)
8,00 (Με Φ.Π.Α.)
Απόχρωση 6,32 = Ξανθό σκούρο ντορέ ιριζέ Επαγγελματική βαφή μαλλιών χωρίς αμμωνία με την τεχνολογία ODS2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ODS² (Oil Delivery System²) ODS2,...
Subcategories menu
Product filters
Κατασκευαστής
Κατηγορία βαφής
Ποσότητα ml
Τιμή
 –  €
  • €8
  • €9